Calvera

Kdyby se našinec choval v ekonomických záležitostech jako náš stát, jak by asi dopadl? Co myslíte, zavřeli by ho dřív nebo by spíše zbankrotoval?

Párty a kamarádky


Zábava je můj nejvÄ›tší koníÄek. Řeknu vám, že kdybych se nemohla bavit, anebo se nÄ›kde odreagovat, že bych z toho byla velice neÅ¡Å¥astná. Já jsem totiž zvykla na to, že nemůžu mít sice vÅ¡echno, ale také mám ráda, když se dokáži pořádnÄ› a divoce bavit. Já jsem docela takový extrovert a mám ráda spoleÄnost, takže mÄ› vždycky potěší, když za mnou pÅ™ijdou moje kamarádky a po Å™eknou, že dÄ›lají nÄ›jakou oslavu anebo nÄ›jakou párty a že by byly opravdu rády, kdybych tam pÅ™iÅ¡la také. Navíc moje nejlepší kamarádka bydlí ihned vedle mÄ›, tedy o dva baráky vedle mÄ›.

Na párty je dost alkoholu.

A je prima, že my právÄ› také máme vysílaÄky, které máme už snad deset let. Akorát nÄ›které staré se nám rozbily, tak jsme si potom pořídily úplnÄ› nové vysílaÄky. Byla to taková naÅ¡e zábava z dÄ›tství. Rády jsme si jednoduÅ¡e takhle volaly pÅ™es vysílaÄky. NaÅ¡tÄ›stí potom jsme si koupily bezdrátové vysílaÄky, a to nám bylo myslím nÄ›jak asi tÅ™ináct let. Byla to úplná zábava. Dneska máme dvaadvacet let, ale této zábavy se jednoznaÄnÄ› vzdát nemůžeme. PÅ™ipomíná nám to dÄ›tství. Je opravdu skvÄ›lé, že tyto vysílaÄky mají dosah padesát metrů, jinak by nám to asi nevyÅ¡lo.

Párty opravdu miluji.

Podle mého názoru je to jen tak tak, že tento signál jeÅ¡tÄ› dosáhne ode mÄ› k mé kamarádce a naopak. Ale abych se vrátila k té párty s kamarádkami. Je logické, že jsem tam Å¡la. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem tam také pÅ™iÅ¡la se svou nejlepší kamarádkou. Jinak bych se ani nebavila. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k má nÄ›jakého kamaráda anebo nÄ›jakou kamarádku nebo Älena rodiny, nebo kohokoliv jiného, bez kterého se bavit jednoznaÄnÄ› nedokáže. Jsou to vÄ›tÅ¡inou takoví lidé, kteří se znají už opravdu hodnÄ› dlouho a kterým také mohou lidé věřit, že jim tÅ™eba mohou svěřit nÄ›jaké silné tajné tajemství, o kterém nechtÄ›jí, aby vÄ›dÄ›l nÄ›kdo další. Svěří se tÅ™eba i svému zvířecímu kamarádovi anebo nejlepšímu lidskému kamarádovi. Nejlepší kamarádku stále mám.