Calvera

Kdyby se našinec choval v ekonomických záležitostech jako náš stát, jak by asi dopadl? Co myslíte, zavřeli by ho dřív nebo by spíše zbankrotoval?

Nevhodné chování ve společnosti

Společnost je větší, či menší okruh lidí, kteří mezi sebou nemají rodinné vazby, a mnohdy se ani přímo neznají. A právě věci, které nám rodina, či přátelé tolerují, se nehodí provádět tam, kde musíme koexistovat s dalšími osobami, které mají jiné názory, i způsoby života.

Pracovní kolektiv

Ačkoliv se s kolegy do jisté míry známe, a sem tam s nimi třeba zajdeme i na skleničku, obvykle nepatří k našim nejbližším osobám, a tak je některé chování na pracovišti zkrátka nepřípustné. Není vhodné například před jedním kolegou pomlouvat toho druhého, jelikož to působí neprofesionálně, a poškozuje to další osobu. Své názory na kolegy můžeme svěřit doma partnerovi, nebo si je zapsat do deníčku, ale vyvolávat rozbroje na pracovišti je zkrátka krajně nevhodné. Stejně tak se nehodí na pracovišti ventilovat své pocity. Ačkoliv se k nám třeba ostatní chovají přátelsky, neznamená to, že se jim můžeme každý druhý den vyplakat na rameni, nebo před nimi nadávat na partnera. Hlasitý hekavý smích si můžeme také odpustit. Není špatné se s kolegy zasmát, ale nemusí vědět, že u toho někdy zníme jako prasátko.

pracovní kolektiv

Společenská akce

Společenskou akcí se rozumí plesy, svatby, návštěva divadla apod. Zde bychom se měli snažit chovat co nejvíce na úrovni. Povídat si s lidmi je v pořádku, avšak pouze ve vhodný moment, a o vhodných tématech. Přiřítit se k cizímu člověku a chválit mu účes například vhodné není, a je lepší si to nechat na diskotéku. Hlasité výlevy, také nepůsobí dobře, a není zrovna přijatelné na sebe poutat nežádoucí pozornost. Pít alkohol pak ano, ale s mírou. Válet se v divadle opilí pod lavicí, nebo prozvracet celou svatební party je velké a nevhodné faux pas.

společenská akce

Veřejné prostory

Veřejným prostorem je například autobusové nádraží, prodejna, úřady atd. Ačkoliv nejde o přímou společenskou sešlost, potkáváme zde spoustu cizích lidí. A ani zde není vhodné chovat se neúměrně, a nevhodně. Vypouštění plynů, hlasité krkání, či utírání sople do rukávu je krajně nechutné, a můžeme tím druhé pohoršovat.