Calvera

Kdyby se našinec choval v ekonomických záležitostech jako náš stát, jak by asi dopadl? Co myslíte, zavřeli by ho dřív nebo by spíše zbankrotoval?

Čím vás revize elektriky překvapí


Revize elektriky je proces, jehož průběh si lidé mohou představit velmi různorodě. Například se domnívají, že elektrikář otevře rozvodnou skříň a začne tu proměřovat jednotlivé obvody, pak odšroubuje kryty zásuvek a měřicí přístroje přesune tam, poté demontuje vypínače a kryty svítidel a v tomto duchu postupuje po jednotlivých segmentech v každé místnosti.

zapojené spotřebiče

Na některé body této práce jste však zapomněli, a sice na elektrické spotřebiče a jejich přívodní či prodlužovací šňůry.

Revize samotného spotřebiče je činnost ryze odborná a elektrikář proměří vše, co je třeba, načež odhalí různé nedostatky a ty se pak budou řešit, ovšem rádi bychom se nyní zaměřili na to na první pohled nenápadné a nepodstatné – na elektrické kabely, tažené po zemi, po nábytku nebo vzduchem.

prodlužovací šňůra

Přívodní šňůra je vlastně prodloužením toho, co se odehrává ve zdi, relativně v bezpečné vzdálenosti od lidských rukou. Samotná zásuvka vám neublíží, a dokud do ní nic nezapojíte, v zásadě se vás to netýká. Ale jakmile zapojíte spotřebič, samotná šňůra je volný vodič a stačí jen málo, abyste nedopatřením vodič někde skřípli, sevřeli pode dveřmi, mezi nábytkem, židlí od stolu atp. Šňůru také můžete propálit, proříznout a překroutit a rázem je tu smrtící nástroj.

Velmi nebezpečné je zejména natažení kabelů pod psacím stolem, které jsou tu sevřené nábytkem a posléze uvolněné například při úklidu, tehdy si můžete bosýma nohama pohrávat s kabely při práci na počítači a bude-li mezi kabeláží některý poškozený vodič, pot na bosém chodidle je vodivý (protože je vlhký a slaný), a zásah elektrickým proudem vás takto může okamžitě usmrtit.

Svěřte tedy elektrikáři i revizi přívodních šňůr a prodlužovacích kabelů, je to jedna z nejnebezpečnějších věcí v domácnosti, a to nejen v obývácích a v pracovnách, ale i v dětských pokojích a v ložnicích.