3. 7. 2022

Kultura na vesnicích

Ač by se mohlo zdát, že na malých vesnicích a v malých městech lidé kulturně nežijí, opak je pravdou. Jejich společenský a kulturní život, je mnohdy pestřejší, než život lidí ve městě. Ve městě, je život o něco hektičtější než na vesnici a lidé se mezi sebou vzájemně tolik nedruží.
dva traktory
Hasičské a myslivecké bály pořádané na vesnicích, jsou ve velké většině případů, velmi veselou a mezi lidmi oblíbenou společenskou událostí. Mnohé zúčastněné osoby, na tyto kulturní akce, vzpomínají ještě několik následujících týdnů.
Mezi další oblíbené akce patří pálení čarodějnic, vítání občánků nebo rozsvěcení vánočního stromu.
Specifické kulturní tradice, se dodržují hlavně na Moravě. Tato část země, je pro pořádání tradičních kulturních slavností, přímo předurčená. Dobré víno, cimbálová muzika, tanec, dobře vyuzený špek a klobásy, rozzáří nejedno lidské oko. Máme i další hezké tradice.
Stavění máje – tradice stará několik tisíc let. Máje se staví 30.dubna, v den pálení čarodějnic. Tato tradice, je na venkově velmi oblíbená a rozšířená. Symbolizuje příchod jara a nového života.
Dožínky, patří mezi historické kulturní slavnosti. Pochází z předkřesťanské doby. Slavnostmi dožínek, se ukončuje sezóna sklizně obilí. Jsou to slavnosti, které jsou pojaty, jako poděkování přírodě. K slavnostem patří pletení slaměných věnců a pečení tradičních koláčů.
oranžové židle
Masopust, je také hojně dodržovanou a oblíbenou kulturní událostí. Tento lidový zvyk je oblíben, pro jeho veselé pojetí. K masopustu patří dobré jídlo, pití, karnevalové převleky, hudba a veselí. Masopustní veselí předchází období půstu.
Dříve jste masopustní průvod mohli vidět jen na vsích, dne se již pomalu vrací zpět do větších měst.
Chcete-li se blíže seznámit s kulturními tradicemi našich předků, navštivte skanzen, kde si můžete vše názorně prohlédnout. Jedním ze skanzenů, které určitě za návštěvu stojí, je Přerov nad Labem.